Terug naar het programma
09:00 - 17:00

P10 De schoolcultuur aanpassen om de veiligheid te vergroten

Hoe kunnen we de schoolcultuur aanpassen om pesten, geweld en het gevoel van onveiligheid op school aan te pakken? De schoolcultuur beïnvloedt hoe leraren, leerlingen en schoolleiding met elkaar omgaan. Voor het tegengaan van pesten en andere vormen van geweld in het voortgezet onderwijs bestaat nog geen effectieve methode. Daarom gaan we in ons praktijkonderzoek na hoe pesten, geweld en het veiligheidsgevoel op school samenhangen met de schoolcultuur. Daarnaast willen we  onderzoeken of en hoe de schoolcultuur zodanig is te beïnvloeden dat pesten en geweld afnemen en het gevoel van veiligheid bij leerlingen en leraren toeneemt. De ontwikkelde aanpak maken we overdraagbaar zodat andere scholen hiervan gebruik kunnen maken. We lichten de opzet van het onderzoek toe en presenteren de eerste resultaten.

Informatie

  • 26 september 2024
  • 09:00 - 17:00

Sprekers