Terug naar het programma
13:00 - 14:00

P2 De School als Vindplaats: opvoedingsondersteuning op school

Om psychosociale problemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren, zette de gemeente Nijmegen een tweedelijns jeugdspecialist in op alle basisscholen en speciaal (basis)onderwijs (‘De School Als Vindplaats’). Om waar nodig een passende interventie te bieden, werken onderwijs en jeugdhulp steeds vaker nauw(er) samen.

Hoe het werkte? Eén ervaren jeugdhulpverlener was aanwezig op school (ca. 1 dag in de week) en beschikbaar voor consultaties en korte, cultuursensitieve, gepersonaliseerde en evidence-based interventietrajecten. Aan de hand van monitoringgegevens zoomen we in op de kinderen en gezinnen die voor een interventietraject bij deze jeugdhulpverleners terechtkwamen. Op basis van welke typen problematieken werden zij naar hen verwezen? Welke verschillen zien we tussen scholen en jeugdhulpverleners en wat betekenen die? Deze studie geeft meer inzicht in randvoorwaarden voor goede vroegsignalering en ondersteuning voor psychosociale problemen op en via school.

Tijdens deze sessie:

  • maak je kennis met een specifieke aanpak voor vroegsignalering en interventie op de basisschool
  • kom je meer te weten over welke kenmerken invloed hebben op signalering van en keuze voor hulpinzet bij psychosociale problemen

Informatie

  • 21 september 2023
  • 13:00 - 14:00

Sprekers