Terug naar het programma
13:00 - 14:00

C1.1 Hoe help je kinderen en jongeren uit gezinnen met geldzorgen?

Nooit meer skeer

Het project ‘Nooit meer skeer’ is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland met als hoofddoel dat jongeren in kwetsbare situaties beter met geld leren omgaan. Het project is in 2022 van start gegaan en DSP-groep voert de evaluatie uit. In september 2024 verschijnt daarvan de eindreportage.

In deze interactieve workshop gaan we in op de methoden die zijn gebruikt om het hoofddoel te bereiken met een spelvorm die in het project is toegepast. Vervolgens delen we de geleerde lessen voor de doelgroepen, te weten jongerenwerkers, beleidsmedewerkers van gemeenten en onderzoekers. Van jou verwachten we je reflectie op de resultaten van het onderzoek. SWN gaat die benutten om de ‘Nooit meer skeer’-aanpak te verdiepen en breder in Nederland in te zetten.

Tijdens de sessie

  • krijg je inzicht in een nieuwe methode om jongeren in kwetsbare situaties beter met geld te leren omgaan
  • leer je hoe je deze manier van onderzoek met verschillende bronnen kunt realiseren
  • leer je hoe je jongeren kan bereiken in de klas en daarbuiten via het jongerenwerk

Het kind centraal in de samenwerking tussen welzijnsorganisaties en onderzoek

Binnen het Onderzoeksprogramma Kinderarmoede werken wij samen met verschillende organisaties aan het verbeteren van integrale hulpverlening aan gezinnen met (geld)zorgen. Deze sessie gaat over een fotoproject voor kinderen bij House of Hope dat gericht is op de ontwikkeling van hun veerkracht. Kinderen krijgen les van een fotograaf en maken foto’s van dingen waar ze zich goed bij voelen, die ze lastig vinden en die hen helpen, en vertellen hierover.

Onderzoeker Dominique Troost en maatschappelijk werker Channa van Splunter delen in deze sessie hun ervaringen, vooral met dilemma’s rond het vragen van toestemming aan ouders. Voor wetenschappelijk onderzoek is dat essentieel, maar in de praktijk zorgt het soms voor wantrouwen en verwarring bij ouders.

Tijdens de sessie

  • ga je aan de slag met vragen over de samenwerking tussen praktijk en onderzoek met kinderen in wijken waarin bestaanszekerheid een aandachtspunt is
  • leer je hoe je kan omgaan met verschillende belangen van praktijkprofessionals, onderzoekers, ouders en kinderen of jongeren
  • maak je kennis met een project waarin onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen nauw hebben samengewerkt

Terug naar het overzicht van ronde 1

Informatie

  • 26 september 2024
  • 13:00 - 14:00

Sprekers