Terug naar het programma
09:00 - 17:00

P15 Achter het masker van armoede: emoties, stigma, trauma en uithuisplaatsingen

Het is bekend dat bestaansonzekerheid vaak leidt tot chronische stress, maar wat zijn de onderliggende emoties die tot deze stress leiden? In ons onderzoek naar de impact van emoties bij armoede belichten we deze emoties en de mechanismen erachter via levensverhalen van mensen in langdurige armoede. We kijken naar hun jeugdervaringen, de impact op hun volwassen leven en hun toegang tot hulpverlening. Ook onderzoeken we ouderschap in armoede. Armoede gaat gepaard met emoties als schaamte, frustratie, verdriet en angst. Deze emoties worden in gang gezet door mechanismen als trauma en stigma. In het contact met hulpverlenende instanties kunnen deze emoties en mechanismen onbedoeld worden opgeroepen of versterkt.

Dit illustreren we samen met een ervaringsdeskundige aan de hand van uithuisplaatsingen van kinderen.

Informatie

  • 26 september 2024
  • 09:00 - 17:00

Sprekers