Lezing

Kies je voor een lezing? Een uitgelezen kans om in 50 minuten meer te horen over de opbrengsten uit meerdere onderzoeken. Per sessie hebben we thematisch gebundeld. Er is na iedere lezing kort de gelegenheid voor het stellen van vragen, maar niet voor een uitgebreide discussie.

Masterclass

De twee masterclasses worden gegeven door de keynote sprekers. Deze deelsessies zijn een verdieping op wat zij vertellen in het plenaire gedeelte.

Workshop

Schuif je aan bij een workshop, dan heb je – naast luisteren- ook zélf een actieve rol. De werkvorm verschilt per workshop. In de beschrijving vind je er meer informatie over. In een workshop is, naast kennis over het onderwerp ook aandacht voor de praktische toepasbaarheid van die kennis. De workshop duurt 50 minuten.

Pitch digitale innovatie

In een pitch digitale innovatie worden maximaal 4 korte pitches gegeven van een goed voorbeeld van een digitale innovatie waarmee men werkt, die is onderzocht of ontwikkeld. Er wordt ingezoomd op de kennis die er is over de werkzaamheid en wat je ermee kan in de praktijk. Na de pitches volgt een brainstormsessie; wat inspireert het meest? Waar hopen we de praktijk mee te kunnen verrijken en hoe kunnen we er voor zorgen dat de innovatie verder toegepast wordt. De sessie duurt in z’n geheel 50 minuten.

Pitch participatie

In een pitch participatie worden maximaal 4 korte pitches gegeven van een goed voorbeeld van ouder en/of jongerenparticipatie in onderzoek of beleid. Lessen en ervaringen worden hierin gedeeld. Wat leverde het op en waarom werkt het zo goed? Na de pitches volgt een brainstorm over hoe we participatie verder kunnen versterken. De sessie duurt in z’n geheel 50 minuten.

Netwerktafel

Met een klein gezelschap in gesprek over een bepaald onderwerp? Neem dan deel aan één van de netwerktafels. Dit is een tafel waarbij je in 50 minuten met maximaal 8 personen doorspreekt over het aangegeven onderwerp. Het biedt een kans om informatie te halen en te brengen, en je netwerk op dit onderwerp verder uit te breiden of te versterken. Iedere netwerktafel wordt geleid door de sessieleider die het onderwerp heeft ingebracht.

Poster presentatie

Tijdens de inloop en de lunch is er alle tijd om de posters te bezoeken in de foyer. Bij iedere poster vind je een postereigenaar die graag met je in gesprek gaat over het onderwerp van de poster.