Femke Kaulingfreks

Lector Jeugd en Samenleving bij hogeschool Inholland in Amsterdam

Biografie

Femke Kaulingfreks is lector Jeugd en Samenleving bij hogeschool Inholland in Amsterdam. Haar lectoraat houdt zich bezig met complexe en actuele maatschappelijke vraagstukken rondom opgroeien en opvoeden. Ze bekijkt in haar werk specifiek hoe jongeren met een diverse achtergrond in een grootstedelijke context goed en gelijkwaardig op kunnen groeien. Femke is gespecialiseerd in het verbinden van kwalitatief onderzoek – met name wijkgericht etnografisch onderzoek – waarbinnen de eigen belevingswereld van jongeren centraal staat, met politiek-filosofische theorievorming. Begin 2022 bracht ze samen met Stijn Sieckelinck het boek ‘Speelruimte voor Identiteit’ uit, over hoopvolle pedagogische praktijken waarin samen met jongeren gewerkt wordt aan een veerkrachtige identiteitsvorming. Zie: https://www.aup.nl/nl/book/9789463723244/speelruimte-voor-identiteit

Keynote

In haar keynote vertelt Femke waarom zij denkt dat we beter kunnen spreken van een veerkrachtige generatie dan van een verloren generatie. Ondanks de grote, eigentijdse uitdagingen waar de jeugd mee te maken heeft. Hoe kunnen opvoeders en pedagogisch professionals samen bijdragen aan een rijke opgroeicontext waarin jongeren zich veerkrachtig kunnen ontwikkelen? En wat kunnen beleidsmakers doen om hier de juiste randvoorwaarden voor te scheppen? Aan de hand van verschillende wijkgerichte voorbeelden neemt Femke je mee in een duiding van het begrip ‘veerkracht’ én de rol die veerkracht speelt in de sociale identiteitsvorming van jongeren.