Esther van der Voort

Dagvoorzitter

Esther van der Voort heeft grote inhoudelijke kennis en ervaring in het sociaal domein, maar maakt zich onderwerpen in andere domeinen snel en met enthousiasme eigen. Esther spreekt de taal van het bedrijfsleven én overheid. Jarenlang werkte ze op een hoge positie bij een ministerie, dus ingewikkelde materie intimideert haar niet, net zo min als ambtelijk jargon (waar ze ook feilloos doorheen kan prikken zij schreef er zelfs een boek over “Weg met Wollig”). Zij is bovendien in staat om met humor de gewenste sfeer neer te zetten en mensen te verbinden. Ze leerde dit op het podium van onder andere Comedy Café Amsterdam waar zij regelmatig optreedt als presentator en stand-up comedian. www.esthervandervoort.com