Dit jaar introduceerden we de Ontmoetingsplek, waar je je vragen en/of expertise kon delen. Veel mensen hebben elkaar daar al gevonden, maar we hebben nog een paar vragen open staan. Denk jij hier een bijdrage aan te kunnen leveren? Stuur ons dan een bericht via jeugdinonderzoek@zonmw.nl. Dan brengen we jullie alsnog met elkaar in contact!

Gezocht:

  • Professionals of anderen met expertise in de jeugdbescherming, die hun expertise willen delen met derdejaars Avans studenten Social work met profiel Jeugd (SKJ-registratie).
  • Iemand van een gemeente die met een frisse blik naar ons Kwaliteitskompas (tool Nji) kan kijken.
  • Tips en ideeën voor complementair werken door verschillende disciplines in het medische / sociale domein (Saxion).
  • Werk jij met jongeren en/of ouders rondom financiële weerbaarheid? Ik kom graag in contact! (Windesheim)
  • Beleidsleren; welke ervaring heb jij met reflectie op sociaal beleid? (Windesheim)
  • Samenwerken met ouders tegen pesten op school, wat weet jij daar al over en wat nog niet? Ik kom graag in contact met mensen die hier ook mee bezig zijn (Hanzehogeschool).
  • Ik kom graag met mensen in contact die met mij mee willen denken over hoe we alle zeer belangwekkende wetenschappelijke inzichten laten landen in de praktijk (BMC).
  • Heb jij ideeën voor fondsen die onderzoek naar praktijkexperimenten in het jongerenwerk kunnen financieren? (Noorda en Co.)
  • Jouw visie op toepassen van effectieve interventies in de praktijk (Ministerie van VWS).
  • Ik wil graag mensen ontmoeten die mij meer willen leren over kwaliteit en effectiviteit in de praktijk (Ministerie van VWS)