Femke Kaulingfreks

Lector Jeugd en Samenleving bij Hogeschool Inholland Amsterdam

Biografie

Femke Kaulingfreks is lector Jeugd en Samenleving bij Hogeschool Inholland in Amsterdam. Haar lectoraat houdt zich bezig met complexe en actuele maatschappelijke vraagstukken rondom opgroeien en opvoeden. Ze bekijkt in haar werk specifiek hoe jongeren met een diverse achtergrond in een grootstedelijke context goed en gelijkwaardig op kunnen groeien. Ze is gespecialiseerd in het verbinden van kwalitatief onderzoek – met name wijkgericht etnografisch onderzoek – waarbinnen de eigen belevingswereld van jongeren centraal staat, met politiek-filosofische theorievorming. Begin 2022 bracht ze samen met Stijn Sieckelinck het boek ‘Speelruimte voor Identiteit’ uit, over hoopvolle pedagogische praktijken waarin samen met jongeren gewerkt wordt aan een veerkrachtige identiteitsvorming. Zie: https://www.aup.nl/nl/book/9789463723244/speelruimte-voor-identiteit