• Programma
  Programma

  Lees hier hoe het programma voor 2019 is samengesteld.

Posterpresentaties

Gedurende de inloop en de ruime lunchpauze kunt u langs diverse posterpresentaties lopen. De posterstraat biedt een groot aantal onderzoekers tegelijk de mogelijkheid hun onderzoeksresultaten op een laagdrempelige en compacte manier te presenteren en met belangstellenden te bespreken. Voor het bezoeken van de posters hoeft u zich niet aan te melden.

Posters op Jeugd in Onderzoek 2019

 • Gezinnen in vechtscheiding - Uitkomsten van Kinderen uit de Knel
 • Ondersteuning van professionals rond seksuele opvoeding: werken met een reflectie-instrument
 • Tackle your Tics: een intensieve tic-training
 • Vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind
 • Aandacht voor sensorische prikkelverwerking en executieve functies in het onderwijs
 • Jij en je gezondheid: een nieuwe werkwijze voor de jgz in het primair onderwijs
 • Uit huis maar wel in de klas, over onderwijs voor uithuisgeplaatste jongeren met complexe problemen
 • De ziekenhuis-CJG'er: verbindingsprofessional tussen kindergeneeskunde en jeugddomein (JIVES)
 • Zelfevaluatietool sociaal domein
 • ThuisBest, een traject met een kort gesloten verblijf gevolgd door thuisbehandeling
 • Taalsignalering bij 3-jarigen door jeugdartsen
 • Muse: een ontspanningsgame bij traumaklachten
 • Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...
 • Jeugdhulp voor vluchtelingen – de werkzame bestanddelen
 • Jongeren, Werk en Hoop: een platform tegen jeugdwerkloosheid
 • Verband tussen stress in de oudervragenlijsten en de SDQ-score van het kind op de basisschool
 • Landelijke onderzoek 113 Zelfmoordpreventie over suïcide in Nederland
 • Gebruik van de Opvoedingsbelastingsvragenlijst bij het monitoren en bijstellen van hulp
 • Beslissen over uithuisplaatsing: Lessons learned in een praktijkonderzoek

logo zonmw

njg

nro

tno logo klein

logo jio nieuw

.