Posters

Poster - Speerpuntenagenda residentiële jeugdhulp: verbindend werken tussen jeugd en gezin

Poster - Speerpuntenagenda residentiële jeugdhulp: verbindend werken tussen jeugd en gezin

Posterpresentator: Inge Bastiaanssen, Nederlands Jeugdinstituut

Poster - Storytelling werkt! De kracht van verhalen over opvoedingsondersteuning

Poster - Storytelling werkt! De kracht van verhalen over opvoedingsondersteuning

Posterpresentator: Jolande Tuinstra en Dorien Petri, Hanzehogeschool Groningen

Poster - u-can-act: het waarom achter effectieve preventie van voortijdig schoolverlaten

Poster - u-can-act: het waarom achter effectieve preventie van voortijdig schoolverlaten

Posterpresentators: Nick Snell en Mandy van der Gaag, Rijksuniversiteit Groningen

Poster - De Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-Jeugd); een functie in beweging

Poster - De Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-Jeugd); een functie in beweging

Posterpresentators: Anne-Marie Huyghen en Jana Knot-Dickscheit, Rijksuniversiteit Groningen

Poster - Sociaal klimaat in de residentiële jeugdzorg: voorspellers en behandeluitkomsten

Poster - Sociaal klimaat in de residentiële jeugdzorg: voorspellers en behandeluitkomsten

Posterpresentator: Jonathan Leipoldt, Rijksuniversiteit Groningen

Presentatie Sociaal klimaat in de residentiële jeugdzorg: voorspellers en behandeluitkomsten

Poster - De preventieve kracht van het jongerenwerk

Poster - De preventieve kracht van het jongerenwerk

Posterpresentators: Jolanda Sonneveld en Willeke Manders, Hogeschool van Amsterdam

Poster - Betekenisvolle metingen: iedereen onderzoeker?! (vervalt)

Poster - Betekenisvolle metingen: iedereen onderzoeker?! (vervalt)

Posterpresentators: Pam Rolink en Leonieke Boendermaker, Hogeschool van Amsterdam

Poster - Jongerentool Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Poster - Jongerentool Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Posterpresentators: Lieske Carriere, Stichting Alexander; Else van Tiel, Kuseema

Poster Hulpmap Richtlijnen

Instructies Hulpmap Richtlijnen

Hulpmap Richtlijnen: In gesprek met je hulpverlener

Poster - 'Hij spreekt dezelfde taal als wij'. Samen met de JIM beslissen

Poster - 'Hij spreekt dezelfde taal als wij'. Samen met de JIM beslissen

Posterpresentators: Petra Bastiaensen, Juzt; Levi van Dam, Spirit

Presentatie Hij spreekt dezelfde taal als wij. Samen met de JIM beslissen

Poster - Pilots kind en jeugdhulp in Regio Achterhoek

Poster - Pilots kind en jeugdhulp in Regio Achterhoek

Posterpresentators: Henk-Jan de Winter en Renate Janssen, Proscoop

Presentatie Pilots kind en jeugdhulp in Regio Achterhoek

Poster - Opvoeden rond relaties en seksualiteit: hoe doe je dat?

Poster - Opvoeden rond relaties en seksualiteit: hoe doe je dat?

Posterpresentator: Mirjam Walpot, Hogeschool van Amsterdam

Presentatie Opvoeden rond relaties en seksualiteit: hoe doe je dat?

Poster - Onderzoek naar rol SPV'er in gezin bij (vermoedens van) psychiatrie bij opvoeders

Poster - Onderzoek naar rol SPV'er in gezin bij (vermoedens van) psychiatrie bij opvoeders

Posterpresentator: Frank Hazeleger, GGD Amsterdam

Poster - SDQ: instrument voor voorspellen van psychiatrische diagnoses bij adolescenten

Poster - SDQ: instrument voor voorspellen van psychiatrische diagnoses bij adolescenten

Posterpresentator: Jorien Vugteveen, Rijksuniversiteit Groningen

Presentatie SDQ:-instrument-voor-voorspellen-van-psychiatrische-diagnoses-bij-adolescenten

Poster - Tijd voor Toontje onderzocht: programma voor kind en moeder in de (vrouwen)opvang

Poster - Tijd voor Toontje onderzocht: programma voor kind en moeder in de (vrouwen)opvang

Posterpresentators: Mara Hoeven en Sophia Tan, Blijf Groep

Presentatie Tijd voor Toontje

Poster - Als lichte hulp niet werkt. Over verwijzen naar intensieve jeugdhulp

Poster - Als lichte hulp niet werkt. Over verwijzen naar intensieve jeugdhulp

Posterpresentators: Coen Dresen, Annemiek Harder, Karin Nijhof en Marieke Kranenburg, Rijksuniversiteit Groningen, Pluryn en Juzt

Presentatie Als lichte hulp niet werkt. Jeugdzorg met een Plus

Poster - Dutch Cell Dogs: een nieuwe kans voor asielhonden en gedetineerden?

Poster - Dutch Cell Dogs: een nieuwe kans voor asielhonden en gedetineerden?

Posterpresentator: Hanne Duindam, Universiteit van Amsterdam

Presentatie Dutch Cell Dogs: een nieuwe kans voor asielhonden en gedetineerden?

zonmw

njg

tno logo klein

nro

logo jio nieuw

Kenniscentrum LVB