Posterpresentaties, innovatiepresentaties

Poster - Eigen boontjes doppen of samen sterk?

Poster - Eigen boontjes doppen of samen sterk?

Posterpresentator: Y.M. Paans, Lindenhout

Doelgroep: Praktijkprofessional Jeugdzorg, Praktijkprofessional Sociaal werk

Poster - Kennis van T-shaped professionals up to date houden

Poster - Kennis van T-shaped professionals up to date houden

Posterpresentator: Nico Opstelten van de Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort, Adviseur professionalisering en organisatieontwikkeling

Doelgroep: Landelijk beleid, Gemeentelijk beleid, Beleid binnen instelling, Praktijkprofessional JGZ, Praktijkprofessional Jeugdzorg, Praktijkprofessional Sociaal werk, Praktijkprofessional Jeugd-GGZ, Medewerker kennisinstituut, Onderwijs (PO/VO), Opleiding (mbo/hbo)

Poster - Effectieve basishulp: vergroten en bevorderen van veerkracht

Poster - Effectieve basishulp: vergroten en bevorderen van veerkracht

Posterpresentator: Esther Alblas, Lokalis en AWTJ

Doelgroep: Gemeentelijk beleid, Overig Praktijkprofessionals jeugdhulp

Poster - Ik heb al veel meegemaakt

Poster - Ik heb al veel meegemaakt

Posterpresentator: Remy Vink, TNO

Doelgroep: Landelijk beleid, Onderwijs (PO/VO)

Poster - Wat werkt in het voorkomen van seksueel geweld tegen kinderen?

Poster - Wat werkt in het voorkomen van seksueel geweld tegen kinderen?

Posterpresentator: E. van der Staal, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kindermishandeling

Doelgroep: Landelijk beleid, Onderwijs (PO/VO) )

Poster - 'Take it personal!' een training voor jongeren met een LVB en middelengebruik

Poster - 'Take it personal!' een training voor jongeren met een LVB en middelengebruik

Posterpresentator: E.P. Schijven, Pluryn

Doelgroep: Praktijkprofessional Jeugdzorg, Onderzoeker praktijkinstelling

Poster - Jeugdzorg op de boerderij draagt aan probleemreductie bij jeugdigen

Poster - Jeugdzorg op de boerderij draagt aan probleemreductie bij jeugdigen

Posterpresentator: R.E. de Meyer, Praktikon

Doelgroep: Landelijk beleid, Gemeentelijk beleid

Poster - Veranderingen in het werkveld van de OG-Heldringstichting na de jeugdzorgtransitie.

Poster - Veranderingen in het werkveld van de OG-Heldringstichting na de jeugdzorgtransitie.

Posterpresentator: Arianne Baanders, OG Heldringstichting

Doelgroep: Beleid binnen instelling, Onderzoeker praktijkinstelling

Bekijk de presentatie

Poster - F-ACT Jeugd Twente?!

Poster - F-ACT Jeugd Twente?!

Posterpresentator: B. Meddeler, Ambiq

Doelgroep: Gemeentelijk beleid, Praktijkprofessional Jeugdzorg, Praktijkprofessional Jeugd-GGZ, Onderzoeker praktijkinstelling

Poster - Versterking vroegsignalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek

Poster - Versterking vroegsignalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek

Posterpresentator: Mirjam Walpot, Hogeschool van Amsterdam

Doelgroep:Gemeentelijk beleid, Praktijkprofessional Jeugdzorg

Poster - Schooltransities bij leerlingen met problemen met sociale interactie en flexibiliteit

Poster - Schooltransities bij leerlingen met problemen met sociale interactie en flexibiliteit

Posterpresentator: Esther Höhle, Hogeschool Rotterdam

Doelgroep: Praktijkprofessional Jeugd-GGZ, Onderwijs (PO/VO)

Poster - Samen met ouders, professionals en studenten werken aan betere beslissingen

Poster - Samen met ouders, professionals en studenten werken aan betere beslissingen

Posterpresentator: Eva Blaauw, Avans Hogeschool, Academie voor Sociale Studies, Lectoraat Jeugd Gezin en Samenleving

Doelgroep: Gemeentelijk beleid, Praktijkprofessional Jeugdzorg

Poster - Met kennis ondersteunen: leren en ontwikkelen binnen OKT-Amsterdam

Poster - Met kennis ondersteunen: leren en ontwikkelen binnen OKT-Amsterdam

Posterpresentator: Claire Bernaards, Hogeschool van Amsterdam, faculteit Maatschappij & Recht

Doelgroep: Praktijkprofessional JGZ, Praktijkprofessional Jeugdzorg

Poster - Leren sturen op kwaliteit

Poster - Leren sturen op kwaliteit

Posterpresentator: Marloes Driedonks, Nji

Doelgroep: Gemeentelijk beleid, Beleid binnen instelling

Innovatie - Kwaliteitsonderzoek Spoedhulp Jeugd (Ambulante Spoedhulp en Families First): professionaliseren & profileren!

Innovatie - Kwaliteitsonderzoek Spoedhulp Jeugd (Ambulante Spoedhulp en Families First): professionaliseren & profileren!

M.H.L. Philipsen, Praktikon

Doelgroep: Gemeentelijk beleid, Beleid binnen instelling

Innovatie - Maatschappelijke baat toevoegen door anders te werken: Value Management

Innovatie - Maatschappelijke baat toevoegen door anders te werken: Value Management

Stan van Haaren, Stichting Intervence

Doelgroep: Gemeentelijk beleid, Beleid binnen instelling

Innovatie - START:AV: inschatten van het risico op schade aan zichzelf en anderen

Innovatie - START:AV: inschatten van het risico op schade aan zichzelf en anderen

Tamara De Beuf, OG Heldringstichting

Doelgroep:Beleid binnen instelling, Praktijkprofessional Jeugdzorg

Innovatie - Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met de Research Data Infrastructure

Innovatie - Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met de Research Data Infrastructure

Marieke Zwaanswijk, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Doelgroep:Onderzoeker praktijkinstelling, Medewerker kennisinstituut

Innovatie - signaLEREN: een app om spanning te reguleren

Innovatie - signaLEREN: een app om spanning te reguleren

Natalie van Hilst en Brigitte Blijlevens, De Hondsberg, Koraalgroep

Doelgroep:Praktijkprofessional JGZ, Praktijkprofessional Jeugdzorg, Praktijkprofessional Sociaal werk, Praktijkprofessional Jeugd-GGZ, Onderwijs (PO/VO), Zorgverzekeraar

Innovatie - Inspraak en invloed van cliënten op het hoogste niveau

Innovatie - Inspraak en invloed van cliënten op het hoogste niveau

Leo Rutjes, Geeske Strating en Kati Varkevisser, Stichting Alexander + Cliëntenbelang Amsterdam

Doelgroep: Gemeentelijk beleid, Beleid binnen instelling

Innovatie - Kinderen met autisme digitaal verleiden tot het oefenen in sociale vaardigheden

Innovatie - Kinderen met autisme digitaal verleiden tot het oefenen in sociale vaardigheden

J. Metselaar

Doelgroep: niet bekend

Innovatie - Samenwerken op maat met e-health

Innovatie - Samenwerken op maat met e-health

Ype Brada, Reik

Doelgroep: Beleid binnen instelling, en iedereen die zelfmanagement van cliënten wil vergroten

Innovatie - Het Opvoedkwaliteitenspel! Een methodiek om de eigen kracht van ouders te versterken

Innovatie - Het Opvoedkwaliteitenspel! Een methodiek om de eigen kracht van ouders te versterken

Ingrid Diepstraten, Inkura

Doelgroep: praktijkprofessional JGZ, jeugdzorg, ggz, sociaal werk en gemeentelijk beleid

Poster - Kosteneffectieve jeugdinterventies in Nederland: een systematische literatuurreview

Poster - Kosteneffectieve jeugdinterventies in Nederland: een systematische literatuurreview

Posterpresentator: Germie van den Berg, NJi

logo zonmw

njg

nro

tno logo klein

Logo NJI

.