Terug naar het programma
13:00 - 14:00

P5 Werk maken van allianties in de zorg voor jeugd

Het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp voerde een literatuuronderzoek uit naar werkzaam gebleken strategieën om de werkrelatie (alliantie) te bevorderen. Hieruit blijkt onder andere dat het gezamenlijk opstellen van doelen en deadlines bijdraagt aan het bevorderen van alliantie. Ook het benutten van cliëntfeedback en het gebruik van humor werkt alliantie bevorderend. Ten slotte versterkt een open, nieuwsgierige en niet-oordelende houding van de hulpverlener een goede alliantie, evenals het bieden van praktische hulp en het actief betrekken van jongeren en ouders bij het behandelproces. Het werken met een combinatie van verschillende strategieën is aan te raden. Naast de bevindingen uit dit literatuuronderzoek presenteren wij ook verdere aanknopingspunten hoe hulpverleners werk kunnen maken van allianties met jongeren, ouders en netwerk in de praktijk.

Tijdens deze sessie:

  • ontdek je wat je als hulpverlener kunt doen om allianties met jongeren, ouders en hun netwerk te bevorderen
  • maak je kennis met werkzame strategieën om alliantie in het jeugddomein te bevorderen

Informatie

  • 21 september 2023
  • 13:00 - 14:00

Sprekers