Terug naar het programma
15:35 - 16:30

W3.7 Workshop – Sekse en gender in jeugdonderzoek, wat te doen?

Wil je het verschil in ontwikkelkansen van kinderen en jongeren verkleinen? En iedereen de zorg bieden die hij/zij nodig heeft? Dan is het belangrijk om bij preventie, opvoedondersteuning en jeugdhulp rekening te houden met biologische, sociaal-culturele en maatschappelijke verschillen. ZonMw laat je zien hoe je sekse en gender kunt integreren in een onderzoeksopzet. Hierbij maak je gebruik van internationaal ontwikkelde materialen, die toepasbaar zijn in het brede veld van jeugdonderzoek. Ook sluiten de materialen volledig aan op de moderne opvattingen rondom sekse en gender in onderzoek. Kortom, relevant én leerzaam!

 

Tijdens deze workshop…

  • … leer je hoe je het verschil tussen jongens en meisjes meeneemt in je probleemstelling, doelstelling en plan van aanpak. Ook topics als teamsamenstelling en kennisverspreiding komen aan bod.
  • … word je aan de hand van een interactieve game uitgedaagd jouw kennis over sekse en gender in onderzoek te vergroten.
  • … breng je de net opgedane kennis direct in de praktijk.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 15:35 - 16:30

Sprekers