Terug naar het programma
15:35 - 16:30

W3.6 Workshop – Gezinsbegeleiding op Maat – Externaliserende Gedragsproblemen bij Kinderen Verminderen

Ouders van kinderen met gedragsproblemen krijgen doorgaans een gestandaardiseerd ‘bewezen’ programma. Zo niet, dan is er vaak sprake van een aangepaste behandeling, waarvan de werkzaamheid niet bekend is. Hoe kun je gestandaardiseerde programma’s op een ‘evidence-based’ manier personaliseren? Met welke inhoud kun je flexibel omgaan? En op basis waarvan bepaal je dat? In deze workshop staat uitwisseling van kennis en ervaringen tussen wetenschap en praktijk centraal. Schuif ook aan!

 

 

Tijdens deze workshop…

  • … verdiep je jezelf in het onderwerp ‘gezinsbegeleiding op maat.’
  • … verken je de kennis, inzichten en ervaringen van zowel wetenschappers als praktijk- en onderwijsprofessionals.
  • … leer je aan de hand van interactieve spelvormen hoe en waarom we keuzes maken in het personaliseren van ouderbegeleiding.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 15:35 - 16:30

Sprekers