Terug naar het programma
11:30 - 12:20

W3.4 Workshop – Richtlijnen in de jeugdhulp en jeugdbescherming, bekendheid en gebruik

In deze workshop staan richtlijnen centraal. Marije Verhoeks (Nederlands Jeugdinstituut) geeft een toelichting op de resultaten van het landelijke onderzoek (publicatie voorjaar 2020) naar de bekendheid en het gebruik van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Beanka Meddeler (Expertisecentrum Jeugdzorg Twente EJT en Ambiq) geeft een korte inleiding over het richtlijnenonderzoek EJT (0-meting). Daarna gaan de deelnemers in gesprek over hoe zij het werken met richtlijnen kunt monitoren in hun organisatie. Dat doen we op basis van ervaringen en tips uit de praktijk van Youke. Laat je inspireren zodat jij in je eigen organisatie door middel van onderzoek, het werken met richtlijnen weer een duwtje kan geven.

PowerPoint:

Informatie

  • 8 april 2021
  • 11:30 - 12:20

Sprekers