Terug naar het programma
11:30 - 12:20

W3.3 Workshop – De meerwaarde van de regionale leernetwerken Transformatie Jeugd

De jeugdsector is volop in transitie en daarom is er nood aan innovatieve samenwerkingsverbanden die helpen structurele veranderingen te realiseren. In 2018 zijn met financiering van ZonMw 5 regionale leernetwerken jeugd van start gegaan. Hierin wordt een gezamenlijk leerproces in gang gezet, waarbij bestaande kennis wordt vertaald ten behoeve van structurele toepassing in opleiding en praktijk. In ons project doen we onderzoek naar het vormgeven van een krachtig leernetwerk en de meerwaarde van dit soort netwerken.
In deze workshop geven we deelnemers handvatten voor het opzetten van een krachtig leernetwerk met extra aandacht voor cliëntparticipatie. Daarnaast laten we zien hoe en welke meerwaarde er gecreëerd wordt, wat verder gaat dan puur alleen het leerrendement. We maken hiervoor gebruik van het conceptueel raamwerk over ‘waardecreatie’ van Wenger en collega’s (2011). De projectleider van het leernetwerk Samen werken aan ambulante (gezins)hulp zal tips, tricks en ervaringen delen als het gaat om een succesvol leernetwerk.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 11:30 - 12:20

Sprekers