Terug naar het programma
15:35 - 16:30

W3.10 Workshop – Integraal werken met gezinnen met meervoudige, complexe problemen: de open deuren voorbij

Complexe problemen vragen om integrale samenwerking van alle betrokkenen: ouders, jongeren én professionals uit verschillende organisaties. De Haagse Hogeschool en GGZ-instelling Molendrift nemen samen met jou het onderwerp ‘samenwerking’ onder de loep. Hierbij bundelen zij de inzichten vanuit drie praktijkgerichte onderzoeken:

 

  1. De Handen ineen (De Haagse Hogeschool) focust op gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt.
  2. Jongeren aan Zet (Molendrift/RUG) richt zich op jongeren met meervoudige problemen zonder perspectief op opleiding of werk.
  3. De Specialist dichterbij (LUMC Curium) focust op gezinnen met ernstige en langdurige problemen.

 

Binnen deze sessie behandel je niet alleen de samenwerking tussen professionals onderling. Ook de samenwerking tussen cliënten en professionals komt aan bod. Inspirerend én leerzaam!

 

Tijdens deze workshop…

  • … ontrafel je samen met de andere deelnemers de werkzame factoren die samenwerking bevorderen.
  • … inspireer je elkaar door praktijkervaringen onderling te delen.
  • … krijg je praktische handvaten om jouw manier van integraal werken naar een hoger niveau te tillen.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 15:35 - 16:30

Sprekers