Terug naar het programma
11:30 - 12:20

W3.1 Workshop – Masterclass Gelijke kansen – Professionalisering in het onderwijs en de jeugdhulp

Om gelijke kansen te kunnen bieden aan kinderen en jongeren, is het cruciaal dat leraren zich op verschillende gebieden professionaliseren. Niet alle vormen van professionalisering blijken echter effectief. Bovendien laat nieuw internationaal onderzoek zien dat Nederlandse leraren weinig interesse hebben voor professionalisering op het gebied van gelijke kansen en diversiteit. Wat kunnen we leren van professionalisering in de jeugdhulp? Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen het professionaliseren van jeugd- en onderwijsprofessionals? In deze masterclass vertelt Sabine Severiens meer over professionalisering van leraren en brengt ze een gesprek op gang in het publiek over wat het onderwijs en de jeugdhulp van elkaar kunnen leren.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 11:30 - 12:20

Sprekers

Sabine Severiens

Hoogleraar Onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam