Terug naar het programma
10:30 - 11:20

W2.7 Workshop – Vragen van hulpverleners en cliënten beantwoorden met wetenschappelijk single case onderzoek. Een introductie en enkele voorbeelden.

Hulpverleners en cliënten hebben vragen over behandelingen die op basis van RCT resultaten vaak niet te beantwoorden zijn. Met Single-case Experimental designs (SCEDs) is dat wel mogelijk. SCED is kleinschalig onderzoek waarmee innovaties (door hulpverleners) in een kort tijdsbestek onderzocht kunnen worden op effectiviteit, werkzame bestanddelen en heterogene problematiek. De problematiek onder jeugdigen is zo divers dat SCEDs de beste mogelijkheden biedt. Lieke Wijnhoven en Lea Schumacher vertellen tijdens deze workshop meer over het gebruik en de toepassing van SCED onderzoek. Tevens gaan zij met deelnemers in gesprek over hoe zij zelf met SCEDs aan de slag kunnen gaan.

PowerPoint:

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20

Sprekers