Terug naar het programma
10:30 - 11:20

W2.6 Workshop – Vernieuwingen in de JeugdzorgPlus

In deze workshop staan vernieuwingen in de JeugdzorgPlus centraal. Eerst zullen Judith Klop en Karin Nijhof (Pluryn) ingaan op het onderzoek “stress en incidenten in de jeugdzorg”. Hierin hebben dertien jongeren zes weken lang biofeedback ontvangen met de daarvoor ontwikkelde Sense-IT app (hartslag blijkt een goede voorspeller van stress). De eerste ervaringen zijn positief: biofeedback op het moment van oplopende hartslag helpt de jongeren stilstaan bij eventuele stressoren om vervolgens adequaat actie te ondernemen ter vermindering van stress en ter preventie van incidenten. Daarna zal Linde Broekhoven (Pluryn) vertellen over het onderzoek waarin het gezinsgericht werken van zeven JeugdzorgPlus instellingen in kaart is gebracht. Daarin werd onderzocht in hoeverre de mate van gezinsgericht werken voorspellend is voor de behandelresultaten van jongeren en de inzet van ambulante systeeminterventies. Gezinnen en professionals vulden voor aanvang van, na afloop van en zes maanden na de behandeling vragenlijsten in.

Na de korte inleidingen gaan de deelnemers in gesprek over de resultaten uit het onderzoek en de implicaties voor de praktijk.

PowerPoint:

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20

Sprekers