Terug naar het programma
10:30 - 11:20

W2.5 Workshop – Evalueren en reflecteren

In deze workshop komen evalueren en reflecteren aan bod. Alona Labun en Anja Holwerda van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland geven een korte inleiding op het door hen ontwikkelde leer- en reflectie instrument, de dialoogtafelmethodiek. Laura Nooteboom (Curium-LUMC) vertelt over de handleiding ‘Bouwstenen van evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’, ontwikkeld binnen het actieonderzoek Gezin aan Zet gericht op het verbeteren van de kwaliteit van evaluaties.

Daarna kunnen de deelnemers zich meer verdiepen in de bovengenoemde methodieken. Ze horen hoe de dialoogtafels vorm hebben gekregen in de praktijk. Welke thema’s kwamen aan de orde en wat maakt dat een hulpverleningstraject soepel verloopt of juist stagneert? Wat hebben de dialoogtafels opgeleverd? Welke aanbevelingen zijn geformuleerd en tot welke afspraken en verbeteracties hebben ze geleid?

Deelnemers kunnen ook aan de slag met het invullen van de QuickScan. Ze raken op interactieve wijze bekend met de inhoud en het gebruik van de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’. Zo leren deelnemers niet alleen over ‘wat werkt in evalueren en reflecteren’, maar gaan ze naar huis met een ingevuld verbeterplan.

PowerPoint:

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20

Sprekers