Terug naar het programma
10:30 - 11:20

W2.4 Workshop – Samenwerken met jongeren in onderzoek: hoe dan? Gewoon doen!

Samenwerken met jongeren in onderzoek is van meerwaarde en niet altijd vanzelfsprekend (geweest). Jongeren kunnen in de verschillende onderzoeksfasen een waardevolle bijdrage leveren aan de relevantie, validiteit en uitvoerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek. Jongeren werkten met onderzoekers Lineke van Hal en Shireen van Kaijadoe samen in onderzoek naar respectievelijk de impact van chronische aandoeningen bij kinderen en jongeren en naar het functioneren van behandelgroepen waar suïcide-problematiek speelt. Zij werkten intensief mee aan de verschillende fasen van de onderzoeken. Zoals aan de constructie van de vragenlijsten en methodiek, de analyse en duiding van de resultaten en de presentatie van de bevindingen.

Hoe ervaarden jongeren deze samenwerking? Waarom vinden zij het belangrijk dat jongeren participeren in onderzoek? Hoe pakten de onderzoekers dat aan? Welke waarde had de samenwerking voor het onderzoek? Wat hebben onderzoekers en jongeren hiervan geleerd door samen te werken? En: wat leverde deze samenwerking op?

Deelnemers gaan in gesprek met de jongeren die participeerden in onderzoek en de onderzoekers over hun ervaringen en adviezen.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20