Terug naar het programma
10:30 - 11:20

W2.4 Workshop – Jongerenparticipatie in onderzoek: do’s en don’ts van onderzoekers en jongeren

Participatie van jongeren in onderzoek is van meerwaarde en niet altijd vanzelfsprekend (geweest). Jongeren kunnen in de verschillende onderzoeksfasen een waardevolle bijdrage leveren aan de relevantie, validiteit en uitvoerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek. Lineke van Hal, Malou Luchtenburg en Shireen van Rosmalen deden onderzoek sámen met jongeren naar respectievelijk de impact van chronische aandoeningen bij kinderen en jongeren, de ervaringen van kinderen die gevraagd zijn deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek en naar het functioneren van behandelgroepen waar suicide-problematiek speelt. Jongeren werkten intensief mee aan de verschillende fasen van de onderzoeken. Zoals aan de constructie van de vragenlijsten en methodiek, de analyse en duiding van de resultaten en de presentatie van de bevindingen. De onderzoekers én de jongeren delen tijdens deze workshop hun ervaringen over hoe het is om betekenisvol samen te werken aan onderzoek.
Hoe pakten zij dat aan? Welke waarde had de samenwerking voor het onderzoek? Hoe gaven zij hun samenwerking vorm? Wat hebben onderzoekers en jongeren hiervan geleerd door samen te werken? En: wat leverde deze samenwerking op?

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20