Terug naar het programma
10:30 - 11:20

W2.3 Workshop – We moeten nodig om tafel …: onderzoek naar en reflectie op de werkwijze 1Gezin1Plan

De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) is gericht op een gezamenlijk ondersteuningsplan voor gezinnen met meervoudige problemen, waarbij meer personen/instanties betrokken zijn. Gezinnen voeren zelf de regie: stellen doelen, eventueel ondersteund door een professional, en bepalen zelf welke middelen nodig zijn en welke hulpverleners ingeschakeld worden. Tijdens de sessie presenteren we de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd in drie regio’s die langere tijd met 1G1P werkten. Het onderzoek beoogde de meerwaarde van de werkwijze in beeld te brengen. Het blijkt dat de werkwijze een duidelijke meerwaarde voor gezinnen heeft als volgens de uitgangspunten gewerkt wordt. Het lukt evenwel niet altijd om deze te realiseren. Vanuit beleids- en vooral vanuit praktijkperspectief reflecteert Nathalie Sie (implementatieadviseur en trainer 1G1P) op de bevindingen en op de implicaties voor beleid en praktijk. Nathalie zorgt voor actieve interactie met het publiek.

PowerPoint:

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20

Sprekers