Terug naar het programma
10:30 - 11:20

W2.1 Workshop – De preventieve kracht van jongerenwerk

In deze workshop zal eerst Willeke Manders (Hogeschool van Amsterdam) kort ingaan op het onderzoek dat is verricht bij samenwerkingspraktijken van zes jongerenwerkpraktijken met VO-scholen. Inzicht is verkregen in hoe de samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk vorm kan krijgen, wat werkzame elementen zijn in de samenwerking, en wat het bij kan dragen aan het versterken van een positief pedagogisch klimaat en preventie van polarisatie en radicalisering. Daarna geeft Jolanda Sonneveld (Hogeschool van Amsterdam) een toelichting op haar onderzoek onder 1579 jongeren tussen de 10 en 24 jaar dat aantoont dat deelname aan jongerenwerk eraan bijdraagt dat jongeren meer participeren, meer eigen verantwoordelijkheid laten zien en meer gebruik maken van hun eigen mogelijkheden. Laat je informeren, inspireren en praat mee op basis van onderzoek en praktijkervaringen van jongerenwerkers over hoe je vanuit deze preventieve basisvoorziening beter kunt samenwerken met VO-scholen en van betekenis kunt zijn voor de ontwikkeling van jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20

Sprekers