Terug naar het programma
09:30 - 10:20

W1.6 Workshop – Succesfactoren jeugdhulp voor vluchtelingen

Tijdens deze sessie willen wij (Nidos, Pharos, Jeugdzorg Nederland) u aan de hand van onze praktische tool meenemen in de opgehaalde succesfactoren ten aanzien van hoe het jeugdhulpaanbod zowel inhoudelijk als procesmatig beter aan kan sluiten bij vluchtelingenkinderen. Daarnaast zullen we aan de hand van de ontwikkelde checklist op zoek gaan naar welke succesfactoren al dan niet (deels) worden toegepast in het werk en/of de organisaties van de deelnemers.
De aanleiding van dit onderzoek was dat het huidige jeugdhulpaanbod onvoldoende aansluit bij vluchtelingenkinderen. De focus lag op het in kaart brengen van succesfactoren ten aanzien van geboden jeugdhulp voor vluchtelingenkinderen. Het project heeft als doel het breed deelbaar en toegankelijk maken van de gevonden succesfactoren, en hiermee bij te dragen aan een betere aansluiting van de jeugdhulp bij vluchtelingenkinderen.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:30 - 10:20

Sprekers