Terug naar het programma
09:30 - 10:20

W1.4 Workshop – ‘School als werkplaats’: ondersteuning binnen de muren van het mbo

School als Werkplaats (SAW) is een werkwijze binnen het Friesland College en biedt studenten rechtstreekse, laagdrempelige toegang tot hulpverleners als preventief middel voor schooluitval. Een team van hulpverleners uit diverse disciplines is aanwezig op school om studenten en docenten te ondersteunen. Hulpverleners hanteren een integrale benadering en stellen de student en diens behoeften centraal. SAW voorkomt schooluitval en zorgt ook voor de-escalatie van zorg-, welzijns- en woonproblemen door vroegsignalering en via informele gesprekken met studenten.

De workshop staat in het teken van een interactieve uitwisseling van ervaringen met samenwerking tussen zorg en (MBO)onderwijs. We nemen daarbij deelnemers mee in de praktijk van SAW. Deelnemers wisselen met behulp van online actieve werkvormen hun ervaring uit. We leggen deze opbrengst naast resultaten van onderzoek dat is gedaan naar SAW.

PowerPoint:

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:30 - 10:20

Sprekers