Terug naar het programma
09:30 - 10:20

W1.2 Workshop – Bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs (Jongerensessie SER)

In het SER-rapport Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019 verscheen, uitte het SER Jongerenplatform zorgen over kansenongelijkheid onder jongeren en de onzekerheid en het gevoel van onbehagen dat dat teweeg kan brengen. Het is de wens van het SER Jongerenplatform dat alle jongeren het maximale uit zichzelf kunnen halen. Daarom levert het SER Jongerenplatform een bijdrage aan de voorbereiding van een SER-advies over het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs. Wat zijn de oorzaken en (cumulatieve) gevolgen van kansenongelijkheid vanaf de geboorte en in het initiële onderwijs? Hoe kunnen deze oorzaken worden weggenomen of verminderd? Wie hebben daarbij welke verantwoordelijkheid en rol? Over deze vragen gaan twee leden van het SER Jongerenplatform graag met u in gesprek.

PowerPoint:

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:30 - 10:20

Sprekers