Terug naar het programma
09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

P0.21 Poster – Twentse Monitor Onderwijs-Jeugdhulp en de Twentse Transformatie

Hoe verhoudt het jeugdhulpgebruik zich tot het type onderwijs? Wat is het aandeel jeugdhulp op een school? Dit zijn gegevens die te vinden zijn in de Twentse Monitor Onderwijs-Jeugdhulp. De monitor is ontwikkeld door Kennispunt Twente, met als doel meer zicht te krijgen op de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp in Twente. Gemeenten en samenwerkingsverbanden trekken samen op om de monitor verder te ontwikkelen. Zo worden op basis van een vaststaande dataset continu nieuwe inzichten en actuele thema’s toegevoegd. Aan de hand van deze monitor wordt onder andere gekeken welke interventies ontwikkeld kunnen worden in samenhang met het onderwijs. Ook ondersteunt de monitor in de Twentse Transformatie, met name in de ontwikkeltafel Onderwijs-Zorg. Hier wordt gewerkt aan een manier om onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders in Twente zó te laten samenwerken, dat zowel jongeren, ouders en professionals goed ondersteund worden.Hierdoor kan ieder kind opgroeien met een perspectief op een goed leven.
Tijdens de posterpresentatie krijgt u eerst uitleg over hoe de monitor tot stand is gekomen (inclusief succesfactoren en valkuilen). Vervolgens wordt duidelijk hoe de monitor gebruikt kan worden in de praktijk.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

Sprekers