Terug naar het programma
09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

P0.1 Poster Smart Start – problemen eerder signaleren en voorkomen door het combineren van data en kennis

Een onveilige jeugd is een belangrijke oorzaak van ongelijkheid in kansen van kinderen en gezinnen. Geweld en verwaarlozing hebben invloed op de gezondheid, economische gevolgen en verhoogde kans op crimineel gedrag. En kinderen die opgroeien met meerdere risicofactoren, hebben een slechtere prognose dan kinderen die maar met één enkel risicofactor opgroeien. We weten ontzettend veel van het ontstaan van complexe problemen bij kinderen en gezinnen. Waarom anticiperen we daar niet op?

Ouders en kinderen verdienen de beste kansen op een goede toekomst. Vanuit deze gedachte moeten we investeren in het tijdig signaleren van risico’s en het voorkomen van grote problemen. Want veel problemen in gezinnen kunnen we vaak al aan zien komen. Nu wachten we tot problemen heel groot zijn, om daarna pas hulp in te zetten. Met het programma Smart Start ontwikkelen we een aanpak waarmee we kinderen en gezinnen in een eerder stadium willen helpen om daarmee problemen te voorkomen. Hoe? Met ‘design thinking’ oplossingen en door beschikbare data en kennis op slimme wijze te combineren.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

Sprekers