Terug naar het programma
15:40 - 16:40

W3.10 Samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen met complexe problemen

Het sociaal netwerk van gezinnen met complexe problemen (GMCP) wordt weinig betrokken in de hulp aan deze gezinnen, blijkt uit onderzoek. Een succesvolle samenwerking leidt echter wel tot duurzame resultaten. Gezinnen geven ook aan het belangrijk te vinden. Hoe ondersteunen we professionals in het wegnemen van barrieres die er zijn?

In deze sessie reflecteren we, samen met een ervaringsdeskundigen, op de invloed van je eigen percepties als hulpverlener. Op het realiseren van een succesvolle samenwerking en wat volgens jongeren en ouders nodig is om dit te realiseren.

Tijdens deze sessie:

  • ontdek je hoe je eigen percepties – van het sociaal netwerk van GMCP – een succesvolle samenwerking beïnvloeden
  • leer je wat jongeren en ouders belangrijk vinden als het gaat om de samenwerking met hun sociaal netwerk

Informatie

  • 21 september 2023
  • 15:40 - 16:40

Sprekers

Loraine Visscher

Rijksuniversiteit Groningen & Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen