Terug naar het programma
13:00 - 14:00

P1 Opvoeden in de buurt: kaartspel en PowerPoint

Hoe help je ouders en buurtbewoners met diverse achtergronden met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en opgroeien in de buurt? Door het lectoraat Jeugdzorg, is samen met ouders, en jeugd- en welzijnsorganisaties, het kaartspel  ‘Opvoeden in de Buurt’ ontwikkeld. De kaartspel bestaat uit 24 afgebeelde en herkenbare verhalen -praatplaten- over opvoedsituaties op het schoolplein, onderweg, en in de speeltuin. Naast het kaartspel zijn de verhalen ook als interactieve PowerPoint beschikbaar. Uit onderzoek naar het gebruik van de tools onder 86 ouders, vrijwilligers en jeugdprofessionals, blijkt dat er waardevolle gesprekken ontstaan over opvoeden en opgroeien in de buurt. De gesprekstool helpt om ouders en andere buurtbewoners een stem te geven, en om te reflecteren op het eigen (pedagogisch) handelen in de buurt. Dankzij een impact subsidie kunnen we dit spel breder verspreiden onder ouders, en jeugd- en welzijnsorganisaties. Dit helpt ouders, professionals en andere buurtbewoners om op een laagdrempelige manier het gesprek te starten over opvoeden in de buurt, en daarmee het welzijn van kinderen te vergroten.

Informatie

  • 21 september 2023
  • 13:00 - 14:00

Sprekers