Terug naar het programma
13:00 - 14:00

P1 Praten over Opvoeden in de Buurt: een kaartspel en interactieve PowerPoint

Hoe help je ouders en buurtbewoners met diverse achtergronden met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en opgroeien in de buurt? Ouders, buurtwerkers, ouderconsulenten en methodiekontwikkelaars van jeugd- en welzijnsorganisaties uit de regio Amsterdam hebben samen met het lectoraat Jeugdzorg het kaartspel  ‘Opvoeden in de Buurt’ ontwikkeld. Het kaartspel bestaat uit 24 afgebeelde en herkenbare verhalen -praatplaten- over opvoedsituaties op het schoolplein, onderweg  en in de speeltuin. Naast het kaartspel zijn de verhalen ook als interactieve PowerPoint beschikbaar. Uit onderzoek naar het gebruik van de tools onder 81 ouders en jeugdprofessionals, blijkt dat er waardevolle gesprekken ontstaan over opvoeden en opgroeien in de buurt. De gesprekstool helpt om ouders en andere buurtbewoners een stem te geven en om te reflecteren op het eigen (pedagogisch) handelen in de buurt.

Tijdens deze sessie:

  • maak je kennis met de tool Opvoeden in de Buurt
  • ervaar je de tool Opvoeden in de Buurt zelf

Informatie

  • 21 september 2023
  • 13:00 - 14:00

Sprekers