Terug naar het programma
15:40 - 16:40

P3.14 Pitch participatie

Jongerenparticipatie in onderzoek: jongerenpanel rondom scheiding

Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de stem van jongeren bij scheiding gerelateerde beslissingen. Hoewel hier in de praktijk veel aandacht voor is, weten we nog weinig over de voor- en nadelen ervan. Onderzoek is daarom belangrijk en moet bovendien goed aansluiten bij de leefwereld van jongeren na een scheiding. De universiteit heeft een jongerenpanel opgericht, bestaande uit 15 jongeren (12-19 jaar) met uiteenlopende scheidingservaringen. Deze jongeren geven regelmatig hun mening over de opzet en uitvoering van het onderzoek. Bijvoorbeeld: Welke vragen stellen we aan participanten en hoe? Hoe bereiken we gescheiden gezinnen voor onderzoek? Wat is positief aan deelname? Wat zijn mindere kanten en kunnen we daar iets aan doen? Hoe kunnen we onze resultaten vertalen in aanbevelingen voor gescheiden gezinnen en professionals die met hen werken? In deze pitch delen de onderzoekers samen met een jongerenpanellid hun gedeelde ervaringen met deze manier van onderzoek doen.

Tijdens deze sessie:

  • leer je tips & tops in de samenwerking tussen onderzoekers en jongeren met ervaringskennis
  • ontdek je verschillende manieren en werkvormen waarmee een jongerenpanel kan bijdragen aan de kwaliteit van sociaalwetenschappelijk onderzoek

Participatieonderzoek in de jeugdzorg: samen doen en leren!

Eind 2022 organiseerden we voor het eerst een participatief onderzoek binnen Jeugdbescherming west. Het onderzoeksteam bestond uit 4 ervaringsdeskundigen en 1 medewerker van Jeugdbescherming west. We deden onderzoek naar de rol van het netwerk in het voorkomen en verkorten van uithuisplaatsingen. Uitgangspunt was om in elke stap verschillende vormen van kennis (ervaring, emotioneel, professioneel en wetenschappelijk) elkaar te laten versterken. Het doel hiervan was het onderzoek vorm te geven, aansluitend op het perspectief van het netwerk van de kinderen en jongeren waar Jeugdbescherming west bij betrokken is. In deze pitch nemen we jullie graag mee in dit proces van samen durven, samen doen en van samen horen naar samen leren. Welke mooie ervaringen en inzichten heeft het gebracht? Waar liepen wij tegenaan? En wat kunnen we er allemaal van leren, zodat de stap naar samen onderzoek doen in de jeugdzorg nog kleiner wordt.

Tijdens deze sessie:

  • leer je hoe je verschillende vormen van kennis elkaar laat versterken en aanvullend op elkaar laat zijn binnen je onderzoek en wat de meerwaarde daarvan is
  • ga je aan de slag met nieuwsgierigheid, durf en vertrouwen

Jongerenparticipatie in alle fase van beleid; lessen vanuit MDT

De jongeren van het MDT jongerenpanel zijn zélf de doelgroep van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en hebben daarom veel te zeggen over de ontwikkeling ervan. We toetsen het programma continu aan de behoeften van jongeren. Momenteel is MDT de manier van participatie aan het evalueren en updaten. Vooral om jongerenparticipatie binnen het programma én daarbuiten te verbeteren en versterken. Hieruit volgen richtlijnen hoe binnen MDT jongerenparticipatie en participatie van andere partners standaard wordt geborgd. Dit is zowel gebaseerd op onderzoek als op de ervaringen met (jongeren-)participatie tot nu toe. In deze pitch delen we de richtlijnen en hoe je deze -samen met jongeren- tot een succes brengt.

Tijdens deze fase:

  • leer je jongeren een plek geven binnen alle fasen van beleid
  • leer je hoe jongeren zelf naar participatie kijken

 

Informatie

  • 21 september 2023
  • 15:40 - 16:40

Sprekers