Terug naar het programma
13:00 - 14:00

P12 Partnerschap: de lijm om tot integrale zorg te komen

Gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek hebben te maken met veel professionals uit verschillende organisaties en domeinen. Het hulpaanbod is versplinterd en sluit niet aan op de wisselende zorgbehoeften. De oplossing voor deze fragmentatie van zorg zoeken we in het organiseren van integrale zorg. Zorg waarmee we beogen een passend en samenhangend hulpaanbod te creëren. Om tot een goed integraal hulpaanbod te komen is het belangrijk partijen, betrokken in het zorgproces, te verbinden.  In integraal werken hebben verschillende partijen een rol: gemeenten, zorgorganisaties, professionals en gezinnen. Partnerschap tussen al deze niveaus is essentieel: het is de lijm om tot integrale zorg te komen.

We delen de resultaten over partnerschap uit het onderzoeksproject De specialist dichterbij?! – een onderzoek naar een integraal specialistische werkwijze.

Tijdens deze sessie:

  • leer je dat partnerschap essentieel is om in gezamenlijkheid de zorg voor jeugdigen en hun gezin te organiseren
  • ontdek je hoe partnerschap vorm krijgt in een integraal specialistische setting
  • ontdek je welke elementen belangrijk zijn in het vormgeven van partnerschap

Informatie

  • 21 september 2023
  • 13:00 - 14:00

Sprekers