Terug naar het programma
09:00 - 16:30

P9 Poster – Behandeleffecten gemeten met CBCL vs SDQ

Binnen de jeugdzorg wordt vaak gebruik gemaakt van de CBCL of SDQ om de effecten van de hulp op gedragsproblematiek te evalueren, op zowel individueel als groepsniveau. Onbekend is echter in hoeverre beide lijsten even gevoelig zijn voor het meten van verandering van gedragsproblemen. Dit is bijvoorbeeld van belang wanneer instellingen die verschillende lijsten gebruiken onderling hun effecten willen vergelijken (benchmarken).

Aan de hand van deze poster zullen de resultaten worden gepresenteerd van een onderzoek naar de vergelijkbaarheid van behandeleffecten gemeten met CBCL en SDQ. Hiervoor zijn de resultaten vergeleken van 2 groepen cliënten waarbij voor de ene groep de CBCL was ingevuld bij aanvang en einde van de behandeling en voor de andere groep de SDQ. Om 2 vergelijkbare groepen te construeren werd gebruik gemaakt van propensity score matching. De gegevens voor het onderzoek werden verzameld bij instellingen voor jeugdhulp die participeren in de Lerende Databank Jeugd (LDJ).

 

In deze postersessie…

  • … presenteert Praktikon resultaten van een onderzoek naar de vergelijkbaarheid van behandeleffecten.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 09:00 - 16:30

Sprekers