Terug naar het programma
09:00 - 16:30

P4 Poster – Toolkit Bottom-Up versterken Diversiteitsensitief Werken in de Jeugdhulp

In de jeugdhulppraktijk blijkt het samenwerken met jeugdigen en ouders met een migratieachtergrond een ‘taai vraagstuk’. Professionals ervaren moeilijkheden met het bereiken van en maatwerk bieden aan deze groep. Bovendien missen zij ondersteuning op basis van diversiteitsensitief organisatiebeleid. In de regio Haaglanden is in 2020-2021 ‘bottom-up’ samengewerkt in zogenoemde leernetwerken om professionals, de teams waarin zij werken en hun organisaties te ondersteunen bij diversiteitsensitief werken. Het uitgangspunt van die netwerken was dat professionals vanuit verschillende organisaties van elkaar zouden leren wat daarvoor nodig is. Dat heeft geresulteerd in 4 concrete tools, gericht op: 1. Ouders informeren over organisatie van jeugdhulp in Nederland. 2. Casuïstiek bespreken in teams van jeugd- en gezinsprofessionals. 3. Samenwerking stimuleren tussen jeugd- en gezinsprofessionals en vrijwillige sleutelfiguren. 4. Initiëren gesprek over diversiteitsensitief organisatiebeleid.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 09:00 - 16:30

Sprekers