Terug naar het programma
09:00 - 16:30

P3 Poster – Local Heroes: een belangrijke stap naar een betekenisvolle toekomst

Het doel van het integrale pedagogische activeringsprogramma Local Heroes is het ondersteunen van jongeren (14-27 jaar) met psychosociale en andere, lichte problematiek in de stap die gemaakt moet worden voor oriëntatie op werk of opleiding. Local Heroes is gesitueerd binnen het sociaal domein en fungeert zodoende als preventief voor intensievere jeugdhulp. Deelnemers werken gedurende 6 maanden aan hun zelfinzicht, sociaalcognitieve vaardigheden en oriëntatie op (vrijwilligers)werk en opleiding. Uit effectmeting komt een lichte toename in de competentiebeleving en identiteitsvorming van deelnemers en meer maatschappelijke inzet naar voren. Hiernaast ervaren zij een grotere zelfregie, zelfacceptatie en zekerheid in het contact met anderen. Verder staan deelnemers positiever tegenover mogelijke deelname aan werk en/ of opleiding. In vervolgonderzoek wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor effectevaluatie en het verstevigen van de weerbaarheid en toekomstoriëntatie van deelnemers.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 09:00 - 16:30

Sprekers