Terug naar het programma
9:00 - 16:30

P13 Poster – Veerkrachtige gezinnen: van individueel perspectief naar een familieperspectief

In beleid en in de media zien we steeds vaker zinnen zoals: ‘Deze ondersteuningsvorm maakt gezinnen veerkrachtiger’ of ‘Gezinnen zijn veerkrachtig, want ze hebben de Corona pandemie doorstaan’. Maar wat weten we eigenlijk over de veerkracht van gezinnen? Familieveerkracht is een relatief nieuw begrip dat mogelijkheden biedt voor het verbeteren van systemische ondersteuning aan gezinnen. In de literatuur is er nog weinig bekend over hoe de veerkracht van gezinnen met meervoudige en complexe problematiek eruit ziet. En hoe professionals en de samenleving omgaan met familieveerkracht van gezinnen die ondersteuning krijgen. Pamela Jakobs zoekt in haar promotieonderzoek antwoorden op deze vragen door middel van kwalitatief onderzoek. Ze interviewt en observeert gezinnen en professionals.

 

In deze postersessie…

  • …presenteert de onderzoeker de tussentijdse uitkomsten over de veerkracht van gezinnen.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 9:00 - 16:30

Sprekers

Pamela Jakobs

Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Hogeschool Windesheim Almere