Terug naar het programma
09:00 - 16:30

P11 Poster – Netwerken als leren

Sociale professionals die vanuit het voorveld wijkgericht samenwerken rondom ondersteuning van kwetsbare gezinnen, is dagelijkse kost, maar zeker niet vanzelfsprekend. Je moet een netwerk opbouwen en weten waarvoor je elkaar kunt vinden. Het opzetten van zo’n (multidisciplinair) leernetwerk vergt aandacht. Daarnaast vraagt het ook dat we accepteren dat de opbrengst niet slechts een “product” is, maar dat de waarde ligt in het proces van uitwisseling en reflectie. Door met elkaar te spreken over ervaringen en (aspecten van) het vak, ontwikkelen sociale professionals een praktijk van leren en reflecteren. Hierdoor leren zij hun wijkcollega’s beter kennen, waardoor samenwerking rondom casuïstiek makkelijker verloopt.

 

In deze postersessie…

  • …illustreert Stichting IVO hoe leernetwerken op wijkniveau kunnen bijdragen aan kennis- en netwerkontwikkeling en hoe dit de samenwerking kan bevorderen.

 

 

Informatie

  • 22 september 2022
  • 09:00 - 16:30

Sprekers