Terug naar het programma
09:00 - 16:30

P10 Poster – CBI BAMBOO Youth: mentaal welzijn voor jonge vluchtelingen

BAMBOO is een GGZ preventieprogramma van Gezondheidszorg Asielzoekers, dat is ontwikkeld door dr. T. Hendriks. Het programma richt zich op het versterken van de veerkracht. Het programma heeft een versie voor volwassenen, jongeren en kinderen. Het jongeren programma is een bewerking van de CBI ® Classroom-Community-Culture Based Intervention van dr. R. Macy, waarbij samenwerkings – en dramaspellen gecombineerd worden met positieve psychologie oefeningen. De training bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van elk 2 uur met de volgende thema’s:

  • het ontdekken van eigen veerkracht;
  • het herkennen en accepteren van negatieve emoties;
  • het vergroten van dankbaarheid en positieve emoties ;
  • het ontdekken en internaliseren van eigen kernkwaliteiten;
  • het stellen van hoopvolle doelen.

Programma’s worden per taalgroep gegeven en zijn beschikbaar in het Arabisch, Farsi, Dari, Turks, Kermandji, Tigrinya en Oekraïens. De BAMBOO trainingen worden sinds januari 2020 op vrijwel alle asielzoekerscentra (AZCs) in Nederland gegeven en zijn vanaf medio 2022 ook beschikbaar voor statushouders in gemeenten.

Informatie

  • 22 september 2022
  • 09:00 - 16:30

Sprekers

Tom Hendriks

GezondheidsZorg Asielzoekers/Tilburg Universiteit