Terug naar het programma
13:15 - 14:10

P1.14 Pitches Digitale Innovatie

1. Data-gestuurde blended care-dienst met robotmaatje voor welbevinden van kinderen op school en thuis

Internationaal staat het fysieke en mentale welbevinden van kinderen onder druk. Vooral in groepen met een lage SES en kinderen met speciale behoeften of ontwikkelingsbeperkingen, zoals psychosociale problemen. eHealth kan beperkingen verminderen en welbevinden van kinderen vergroten. Het EUREKA project ePartners4All werkt aan gelijke kansen voor de jeugd. Dit gebeurt door middel van het vroegtijdig opsporen van problemen op school, het aanbieden van effectieve en op maat interventies. Maar tegenwoordig ook via een blended care oplossing. Hierbij wordt het welbevinden kinderen gemonitord en worden interactieve eHealth oplossingen geboden. Hierbij heeft ieder zijn eigen ePartner, zoals een robotmaatje of virtuele assistent. TNO ontwikkelt en evalueert ePartners4All, in co-creatie met eindgebruikers en stakeholders in Nederland en Zwitserland.

Tijdens deze pitch…

 • … geeft TNO een korte demonstratie.
 • … nemen we je in vogelvlucht mee in de resultaten van het behoefteonderzoek dat onderdeel is van het co-creatieproces.
 2. Are you serious? Serious gaming voor (toekomstige) professionals

Het vertalen van de meest actuele kennis op het gebied van hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) naar nieuwe vormen van (blended) onderwijs; dat is waar de Hogeschool Windesheim, NHL-Stenden, de HAN, Fontys, het UMCG, Stichting Alexander en het NJi samen aan werkten. Het gaat daarbij om enerzijds ervarings- en praktijkkennis en anderzijds om wetenschappelijke kennis. Hiervoor worden onderwijsmaterialen ontwikkeld, waarbij het belangrijkste doel is dat ze bijdragen aan ‘’de reflectieve professional’’.

Tijdens deze pitch…

 • … vertellen we je over de ervaringen met betrekking tot het inzetten van de serious game binnen het onderwijs. Wat levert het op? Wat zijn nog onderdelen die beter zouden kunnen?
 3. Bodymap UP! als gesprekstool. Voor professionals en jongeren met een psychische aandoening

In het project UP! dat wordt gefinancierd door ZonMw, ontwikkelt het Nivel een tool met als motto: ‘Als je het niet kan zeggen, teken het dan!’ De digitale tool kan jongeren helpen zich uit te spreken in beelden. Soms zijn onderwerpen voor jongeren te pijnlijk of te beladen om erover te praten of weten ze nog niet goed wat hen precies dwars zit. Daarbij kan de tool helpen. Het Nivel trekt in dit project samen op met ervaringsdeskundige jongeren van JongPIT, Karakter, Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en studio Games for Health, dat serious games ontwikkelt. Het betreft de doorontwikkeling van een tool die het Nivel maakte voor jongeren met een lichamelijke aandoening om te praten over behandellast. Hierbij gebruikt men de methode bodymappen. Een visuele, creatieve methode die waardevol blijkt te zijn in de klinische praktijk. Ervaringsdeskundige jongeren zijn betrokken bij het idee van dit projectplan.

Tijdens deze pitch…

… wordt ingegaan op de kennis die verkregen is tijdens dit onderzoek en wordt een tip opgelicht van de tool met behulp van een filmpje.

4. Meer eigen regie bij ouders en jongeren door gebruik van een open dossier: Jeugddossier Noord Veluwe

Uit onderzoek in volwassenenzorg blijkt dat eigen regie bij patiënten positief beïnvloed wordt door inzage in het eigen dossier. De Jeugdwet heeft in 2015 de ‘transformatie jeugd’ in gang gezet, met ‘eigen regie’ als een van de sleutelwoorden. Wereldwijd zijn ‘open dossiers’ voor jeugd echter zeldzaam, vooral vanwege privacy knelpunten. De CJG’s in de regio Noord-Veluwe gingen de uitdaging aan en bouwden een landelijk uniek dossier: Jeugddossier Noord-Veluwe. Via een klantportaal hebben ouders en jongeren (vanaf 12 jaar) volledig toegang tot hun dossier. JGZ-professionals werken in het Jeugddossier samen met jeugdhulpverleners en hebben toegang op basis van betrokkenheid bij een kind of gezin.

 

Tijdens deze pitch…

 • … laat ICare JGZ kort zien wat voor dossier zij samen met ouders, jongeren en professionals hebben gebouwd. Vooral wat het ouders en jongeren oplevert:
  • Wat zijn hun ervaringen?
  • Draagt het Jeugddossier bij aan eigen regie en op welke manier?
  • Wat zien zij nog voor kansen en knelpunten?
  • Hoe zien zij de rol van de professional in het bevorderen van hun regie?

Informatie

 • 22 september 2022
 • 13:15 - 14:10

Sprekers