Terug naar het programma
09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

P0.8 Poster – Effectieve samenwerking tussen informele steun en formele hulp in het jeugddomein – Wat zijn randvoorwaarden voor succes?

Steunouder Nederland en Ecorys onderzochten op eigen initiatief wat de randvoorwaarden zijn voor een effectieve samenwerking tussen informele steun en formele zorg. Steunouder is actief in 23 gemeenten en zet vrijwilligers (steunouders) in die een à twee dagdelen per week aan kinderen van overbelaste ouders (vraagouders) een gastvrij thuis bieden. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, een dossieranalyse en interviews met steunouder coördinatoren, beleidsmedewerkers van gemeenten en vraagouders. De resultaten zijn gedeeld met het bestuur van Steunouder Nederland, VWS en de VNG. De posterpresentatie beschrijft de 4 belangrijkste randvoorwaarden voor effectieve samenwerking. Dit biedt professionals op zowel beleids- als uitvoerend niveau handvatten om de lopende samenwerkingen tussen informele steun en formele zorg te evalueren en te verbeteren

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

Sprekers