Terug naar het programma
09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

P0.5 Poster – Ondersteuning op de basisschool – Vroeg-signalering voor psychosociale problemen

Scholen hebben de verantwoordelijkheid om kinderen passende ondersteuning te bieden bij psychosociale problemen. Vorig schooljaar (2019-2020) is een langlopend onderzoek gestart naar de effecten van verschillende ondersteuningsvormen en werkwijzen op basisscholen, op het signaleren, bereiken en behandelen van kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Aan de hand van grootschalige vragenlijstafname en diepte-interviews met betrokken professionals (intern begeleiders, leerkrachten, schoolleiders, hulpverleners/ondersteuners) wordt onderzocht in hoeverre verschillende werkwijzen op school bijdragen aan het identificeren en verminderen van problematieken. Voordat ondersteuning georganiseerd kan worden, moeten moeilijkheden gesignaleerd zijn. Hoe scholen die signalering vormgegeven varieert. Tijdens de posterpresentatie worden de eerste uitkomsten van de diepte-interviews getoond: Hoe geven scholen uitvoering aan vroeg-signalering voor psychosociale problemen? Wat helpt om er tijdig bij te zijn?

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

Sprekers