Terug naar het programma
09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

P0.20 Poster – De Talentenklassen: Design en exploratieve resultaten van een longitudinaal interventie-onderzoek

In Nederland is er een onderrepresentatie van kinderen met diverse achtergronden op het vwo. Ook wordt gezien dat deze kinderen lagere scores behalen op de CITO-eindtoets, ook als er wordt gecontroleerd voor cognitieve capaciteiten. Dit is een voorbeeld van de achievement gap; kinderen uit bepaalde risicogroepen presteren minder goed op school dan andere kinderen. Buitenschoolse programma’s die zich richten op deze risicogroepen zouden ervoor kunnen zorgen dat de achievement gap verminderd wordt. Eén zo’n interventie is de Talentenklassen. De Talentenklassen richt zich specifiek richt op de transitie van de basis- naar de middelbare school.

In deze poster worden het design en de exploratieve resultaten van een longitudinaal quasi-experimenteel onderzoek naar de effectiviteit van de Talentenklassen gepresenteerd. Deze interventie zich richt op de transitie naar de middelbare school van kinderen in groep acht die de potentie hebben om naar havo-vwo te gaan, maar deze volgens de leerkracht niet bereiken. In deze interventie krijgen de kinderen wekelijkse lessen die zich vooral richten op taal en culturele vorming. Ook hun ouders krijgen een training, gericht op het ondersteunen van kinderen en het vergroten van ouderbetrokkenheid bij school.

In het huidige onderzoek zullen de effecten van de Talentenklassen op schoolresultaten, competentiebeleving, ouderondersteuning en feeling of belongingness bestudeerd worden, gemeten over 4 momenten. In deze poster worden de exploratieve resultaten van het eerste meetmoment gepresenteerd.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

Sprekers