Terug naar het programma
09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

P0.20 Poster – Effectiviteit Talentenklassen: Design en voorlopige resultaten van een longitudinaal interventie-onderzoek

In Nederland is er een onderrepresentatie van kinderen met een migratie-achtergrond op het vwo. Ook wordt gezien dat kinderen met een migratie-achtergrond lagere scores behalen op de CITO-eindtoets dan kinderen zonder een migratie-achtergrond, ook al hebben beide groepen een vergelijkbare intelligentie. Interventies die zich specifiek richten op het bevorderen van de transitie van basis- naar middelbare school, zouden deze kansenongelijkheid wellicht kunnen verminderen.

In deze poster worden het design en de voorlopige resultaten van een longitudinaal interventie-onderzoek gepresenteerd. In dit onderzoek wordt een interventie bestudeerd, genaamd de Talentenklassen. Deze interventie zich richt op de transitie naar de middelbare school van kinderen in groep acht die de potentie hebben om naar havo-vwo te gaan, maar deze volgens de leerkracht niet bereiken. In deze interventie krijgen de kinderen wekelijkse lessen die zich vooral richten op taal. Ook hun ouders krijgen een training. In het onderzoek zullen de effecten van de Talentenklassen op schoolresultaten, competentiebeleving, ouderondersteuning en feeling of belongingness bestudeerd worden.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

Sprekers