Terug naar het programma
09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

P0.18 Poster – Psychische klachten bij kinderen en jongeren met een TOS – Wat helpt?

Kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben grote moeite met het gebruiken, verwerken en begrijpen van taal. Daarnaast ondervinden zij problemen op andere cognitieve domeinen. De belemmeringen voortkomend uit een TOS, komen tot uiting in het handelen en de communicatie met anderen. Dit kan leiden tot psychische klachten. In een kwalitatief onderzoek geven ouders van kinderen en jongeren met een TOS aan wat volgens hen wel en niet heeft geholpen voor de vermindering van psychische klachten en het vergroten van de sociale redzaamheid. In deze posterpresentatie laten we u enkele van deze werkzame elementen zien en maakt u kennis met hoe de informatieverwerking kan verlopen bij een TOS.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

Sprekers