Terug naar het programma
09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

P0.17 Poster – Echt passend onderwijs en lerarenopleidingen

In 2019 heeft de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek uitgevoerd onder 125 leraren uit het vso, praktijkonderwijs en tussenvoorzieningen in Amsterdam. Doel was inzicht te krijgen in de houding en vaardigheden van deze professionals en hiervan een vertaling te maken naar een programma voor studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen. Zodat deze studenten zo goed mogelijk voorbereid worden op het werken met leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag in het kader van passend onderwijs.

Uit het HvA-onderzoek blijkt dat respondenten uit het vso, praktijkonderwijs en van tussenvoorzieningen een professionele houding, pedagogische en didactische vaardigheden uitermate belangrijk vinden. Het grootste deel van de respondenten geeft aan bekwaam te zijn in het pedagogisch handelen; bekwaamheden waarin zij nog te leren hebben zijn de didactische vaardigheden.
44% van de respondenten noemen aandacht voor pedagogisch handelen, kennis over de doelgroep en een aantal didactische vaardigheden belangrijke onderwerpen voor de lerarenopleidingen van de toekomst.
Wat betekent dit voor het programma van de lerarenopleidingen van de HvA? Wat is er nodig om het handelingsrepertoire van studenten te versterken?
We presenteren resultaten van het onderzoek en gaan in gesprek over ‘Echt passend onderwijs en lerarenopleidingen’.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

Sprekers