Terug naar het programma
09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

P0.15 Poster – Een positief leefklimaat voor jeugdigen met een LVB binnen Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen Kind en Jeugd is een zorglocatie voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Sinds 2018 hanteren we de visie dat een prettig leefklimaat een voorwaarde is voor een effectieve behandeling van de kinderen en jongeren en hun gezin. Een prettige leefomgeving creëren wij met elkaar. En met elkaar toetsen we ook hoe het leef- en werkklimaat wordt ervaren binnen de residentiële setting en werken wij toe naar verbetering.
Tijdens de posterpresentatie laten wij zien hoe wij met behulp van kwaliteitstoetsing, wetenschappelijk onderzoek en beleid tot de invoering van de visie op een positief leefklimaat zijn gekomen. Daarnaast laten we de materialen zien die wij hebben aangepast voor kinderen en jongeren met een LVB. Ten slotte geven wij ook uitleg over de trainingen en de aanpassingen in beleid binnen Ipse de Bruggen en de ontwikkeling van meetinstrumenten ten behoeve van de invoering van de visie.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30