Terug naar het programma
09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

P0.13 Poster – Preventieve Aanpak Terugdringen Schoolziekteverzuim (PATS)

CJG Rijnmond heeft met ketenpartners PATS ontwikkeld, in het gedachtengoed van M@zl. Gezien het verschil in de populatie en in de organisatie van JGZ in regio Rijnmond op het voortgezet onderwijs was M@zl niet zomaar toe te passen. De jeugdverpleegkundige is in Rijnmond sterk gepositioneerd op het voortgezet onderwijs en heeft een grote expertise in psychosociale ondersteuning. Dit is in PATS ingebed. De jeugdverpleegkundige is eerste contactpersoon op de school omdat hij/zij de school goed kent en laagdrempelig te benaderen is, de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige zijn qua expertise en professionaliteit aanvullend aan elkaar. De jeugdverpleegkundige beoordeelt aan de hand van een triage welke CJG-professional in gesprek gaat met de jeugdige en zijn/haar ouders.
Op dit moment wordt een evaluatie van PATS uitgevoerd op 35 voortgezet onderwijs scholen om de interventie te optimaliseren voor verdere implementatie. We presenteren de eerste resultaten van ons onderzoek naar onze ervaringen met de werkwijze. En we gaan graag in gesprek om PATS verder toe te lichten.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

Sprekers