Terug naar het programma
09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

P0.12 Poster – Eigen kracht: Hoe kan een visuele methode bijdragen aan de hulp voor jeugdigen met cognitieve en adaptieve beperkingen en hun ouders?  

De complexiteit van de problematiek van jeugdigen met cognitieve en adaptieve beperkingen en hun gezinnen vraagt voor een kleine groep jeugdigen in Nederland om een specifieke en integrale aanpak bij diagnostiek en exploratieve behandeling. Vanwege werkgeheugen, taalgebruik en -begripsproblemen, is het van belang om communicatie af te stemmen, waarbij visuele ondersteuning een hulpmiddel kan zijn. De Yucelmethode (Yucel, 2016) is een visuele methode waarin personen, gezinnen of netwerken op een gestructureerde en creatieve wijze nadenken over hun problemen en de oplossingen daarvan (waarbij de focus ligt op krachten en lasten). Onder leiding van Prof. dr. X.M.H. Moonen doet de Universiteit van Amsterdam samen met De Hondsberg onderzoek. Vanuit het perspectief van kinderen, ouders en professionals wordt er onderzocht welke informatie ten aanzien van krachten, lasten en wensen een assessmentsessie met behulp van de Yucelmethode oplevert. En of deze informatie verschilt van een assessment op de gebruikelijke wijze binnen de residentiële instelling. In de presentatie worden de eerste bevindingen gepresenteerd.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

Sprekers