Terug naar het programma
09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

P0.11 Poster – Beeldverhalen over psychische problemen voor migranten- en vluchtelingenjongeren

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak complex voor jongeren met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven. In deze posterpresente vertellen dr. Nienke Bekkema en Isabel Gosselt over het project ‘Beeldverhalen over psychische problemen voor migranten- en vluchtelingenjongeren’. In het project is begrijpelijk informatiemateriaal voor deze groep ontwikkeld. Om dit materiaal te ontwikkelen, werd het volgende proces doorlopen:
– vijf verhalen en animaties zijn gemaakt over jongeren met ADHD, autisme, stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen en trauma op basis van de praktijkstandaarden van het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie.
– De verhalen zijn afgestemd met partners Pharos, Levvel en een klankbordgroep van mensen met verschillende culturele achtergronden.
– Een illustrator maakte passende beeldverhalen en bijbehorende animaties.
– De beeldverhalen zijn getest onder migranten- en vluchtelingenjongeren om te zorgen dat het materiaal aansluit bij de doelgroep.
Dit heeft geresulteerd in begrijpelijke verhalen en animaties voor jongeren in het Arabisch, Pools, Tigrinya en Nederlands over vijf verschillende psychische aandoeningen. Huisartsenpraktijken, COA, jeugdhulp en scholen kunnen deze beeldverhalen en animaties inzetten.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:00 TOT 09:30 - 12:20 TOT 13:30

Sprekers